Registratie- en kentekenplaatplicht van (land)bouwvoertuigen

Algemene informatie voor eigenaren van land- en bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid, land- en bosbouwaanhangwagens en/of verwisselbare getrokken uitrustingsstukken, die vóór 1 januari 2021 in Nederland in gebruik zijn genomen.

Invoering registratieplicht
Vanaf 1 januari 2021 is de registratieplicht gestart voor de volgende voertuigen als ze vóór 1 januari 2021 in Nederland in gebruik zijn genomen:

 • land- en bosbouwtrekkers, ongeacht de maximum constructiesnelheid
 • motorrijtuigen met beperkte snelheid (MMBS) met een maximumconstructiesnelheid van 6 km/h of hoger
 • land- en bosbouwaanhangwagens en verwisselbare getrokken uitrustingsstukken als de maximumconstructiesnelheid hoger is dan 25 km/h of als ze ontheffingsplichtig zijn

Waarom?
De registratie van deze voertuigen wordt ingevoerd om te kunnen voldoen aan de Europese richtlijn met betrekking tot de verplicht gestelde APK voor land­en bosbouwtrekkers.

APK3 is verplicht voor land- en bosbouwtrekkers op wielen die sneller kunnen dan 40 km/h. De eerste keuringen zullen plaatsvinden vanaf 1 mei 2021.

Daarnaast maakt de registratie het mogelijk dat de wettelijke maximale snelheid op bepaalde wegen voor (land)bouwvoertuigen omhoog gaat van 25 km/h naar 40 km/h.

Kentekenplaatplicht
Als een voertuig valt onder de registratieplicht, moet er in veel gevallen ook een kentekenplaat op. Vanaf 31 december 2024 moet op elk geregistreerd voertuig een eigen kentekenplaat aanwezig zijn.

Ook op land-bosbouwaanhangwagens en verwisselbaar getrokken uitrustingsstukken die zwaarder zijn dan 750 kg moet verplicht een kentekenplaat gevoerd worden. Als er niet harder mee wordt gereden dan 25 km/h en als ze niet ontheffingsplichtig zijn, mag dat een witte kentekenplaat zijn van het trekkende voertuig.

Bron: Agri Trader BV en RDW


Wanneer is registratie verplicht?

Openbare weg en > 6 km/h
Rijdt uw voertuig op de openbare weg én heeft het een maximale constructiesnelheid van meer dan 6 km/h? Dan is registratie in veel gevallen verplicht.

Soorten voertuigen
Twijfelt u of uw voertuig een registratieplicht heeft? Gebruik dan de RDW keuzehulp

Bron: RDW


Hoe werkt het?

Registreren kan via de website www.rdw.nl
Online registreren is mogelijk vanaf 1 januari 2021 tot en met 31 tot en met 31 december 2021.

Om een voertuig te registreren, moet u het volgende doen:

 • logt in op de website van de RDW met Digid of eHerkenning
 • U vult uw contactgegevens in
 • U vult de volgende voertuiggegevens in:
  • merk van het voertuig
  • handelsbenaming
  • type
  • het voertuigidentificatienummer (VIN)
  • bouwjaar
  • brandstoffen (maximaal 2)
  • maximumconstructiesnelheid
  • nationale voertuigsoort (alleen voor MMBS)
  • Europese voertuigcategorie
  • GV-kenteken (als u dit heeft)
 • betaalt met iDeal

De RDW controleert de gegevens. Als de aanvraag in orde is, verstuurt de RDW het kentekenbewijs naar de aanvrager.

Kosten
De registratie kost € 18,00. Heeft u al eeen kenteken voor grensverkeer (GV-kenteken)? Dit kenteken kunt u laten omzetten voor € 10,40. Is voor uw voertuig ook een kentekenplaat verplicht? Dan komen de kosten voor aanschaf van de kentekenplaat nog bij.

Let op: Na 31 december 201 is registratie via de website niet meer mogelijk. Dan moet een voertuig worden beoordeeld door de RDW om in aanmerking te komen voor registratie!

Bron: Agri Trader BV en RDW


APK-plicht

Vanaf 1 mei 2021 start de APK-plicht voor:

 • alle land- of bosbouwtrekkers, op wielen, met een maximum snelheid boven de 40 km/h

Deze zogeheten ‘APK3’ verplichting geldt voor zowel bestaande als nieuwe landbouwtrekkers.

Daar komt bij dat deze snelle landbouwtrekkers ook tachograafplichtig zijn. De Europese Verordening 561 /2006 bepaalt dat wegvervoer van goederen met voertuigen of voertuigcombinaties van meer dan 3,5 ton tachograafplichtig is.

De tachograaf geldt zowel voor eigen vervoer als voor beroepsvervoer. Agrarisch vervoer is vrijgesteld van de tachograaf, maar andersoortig vervoer met een trekker en gronddumper is wel tachograafplichtig.

Uitzonderingen
De volgende voertuigen vallen wel onder de registratie- en kentekeplaatplicht maar zijn uitgezonderd van de APK-plichten tachograafplicht:

 • snelle trekkers die worden gebruikt voor landbouw, tuinbouw, bosbouw, veeteelt of visserij, hoofdzakkelijk op het terrein waar dit plaatsvindt (‘terrein’ is inclusief landwegen, bospaden en akkers)*
 • trekkers op rupsbanden

*Let op: deze uitzondering van APK-plicht geldt alleen in Nederland. In Duitsland bijvoorbeeld, geldt de APK-plicht wel voor alle Nederlandse snelle trekkers.

De APK-plicht en tachograafplicht geldt ook niet voor:

 • land- of bosbouwtrekkers op wielen met een maximum snelheid van 40 km/u of minder; kunnen ze wel sneller, dan moeten deze trekkers gegrensd worden

Keuringen
Vanaf 1 mei 2021 kunnen de eerste keuringen voor snelle land- of bosbouwtrekkers plaatsvinden. Omdat niet alle land- of bosbouwtrekkers in één keer kunnen worden gekeurd, gaat dit in fasen gebeuren. Er is een ingoeimodel beschikbaar in het wetsvoorstel, de RDW zal communiceren hoe dit precies in zijn werk gaat.

Periodiek keuren
Valt een land- of bosbouwtrekker onder de APK­plicht? Dan moet de trekker vier jaar na de datum eerste toelating voor het eerst worden gekeurd. Daarna moet de land- of bosbouwtrekker elke twee jaar worden gekeurd.

Is uw land- of bosbouwtrekker niet op tijd gekeurd? Dan mag u er niet mee rijden op de openbare weg.

Bron: Agri Trader BV en RDW

Wilt u meer weten?

Neem contact met mij op: 0345-585050